Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Projekty

REALIZOWANE PROJEKTY:

Projekt "ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW – SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST W WOJ. LUBELSKIM” realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt jest realizowany od 01-10-2017 do 31-03-2019r.
Instytucja Nadzorująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz pomorskiego

Po co samorządowcom wiedza o kompetencjach kluczowych uczniów?
Dowiedz się więcej


Projekt "PRAWO BUDOWLANE. PROFESJONALNY URZĘDNIK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU" realizowany w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Projekt jest realizowany od 01.06.2017 do 31.05.2018r.
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt na terenie województw:  mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego.

 

Więcej informacji o projektach w zakładkach po prawej stronie


FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie od lat realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Celem realizowanych przez nas projektów jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych, a także organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Mamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych realizowanych w partnerstwie lub skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, ośrodków pomocy społecznej i ich beneficjentów.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter