Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

O nas

Wynajem sal szkoleniowych

W dni kiedy nasza Fundacja organizuję szkolenia/spotkania/warsztaty poza siedzibą, gorąco zapraszamy do wynajęcia naszych dwóch sal szkoleniowych przy ul. 1 Maja 13/4 w Lublinie.  w bardzo dobrej lokalizacji (700 metrów do Dworca PKP, 3 km od Dworca PKS.)

Do dyspozycji są:

 • Flipchart
 • Rzutnik
 • Laptop z nieograniczonym dostępem do bezprzewodowego internetu.
 • Stoły i krzesła

Dodatkowo:

 • Do dyspozycji także oddzielna mniejsza sala na przerwy kawowe
 • Bezpłatny parking od ulicy
 • Możemy pomóc w preferencyjnych warunkach zakwaterowania w pobliskim Hotelu

Cena wynajmu do negocjacji. Do każdego dostosujemy indywidualny koszt wynajmu.
 

W salach można organizować szkolenia/doradztwo/spotkania/warsztaty dla grup do 20 osób w różnej konfiguracji

Zapewniamy możliwe ustawienia:
 • podkowa, 
 • szkolne,
 • konferencyjne,  
 • inne 
ustawienia

 

Mała sala może służyć dla mniejszych spotkań oraz dla przerw, w tym na lunch-przerwy (współpracujemy z firmą cateringową). Zapewniamy dostęp do aneksu kuchennego oraz innych pomieszczeń wg indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
Godziny wynajmu: od 7:30 do 20:00.

Zapraszamy do kontaktu: 81 532 64 40 oraz szkolenia@frdl.lublin.pl

 

     
sala A1
     

   

 

    

 

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie jest jednym z 14 Ośrodków Fundacji w Polsce. Działalność rozpoczął w lipcu 1993 roku. Swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego czyli:

 • 24 powiaty (w tym 4 powiaty grodzkie),
 • 213 gmin.

Regionalny Ośrodek FRDL od początku swojego istnienia realizuje podstawową misję Fundacji, polegającą na wspieraniu merytorycznym i organizacyjnym samorządów województwa lubelskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką podnosi kwalifikacje pracowników administracji samorządowej oraz Radnych. Prowadzi również szkolenia dla Przedsiębiorców.

Z różnych form kształcenia w Ośrodku skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy osób z gmin i powiatów regionu.

Działania Ośrodka spotykają się z przychylnością ze strony Sejmiku Województwa Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Gospodarczego Województwa Lubelskiego i instytucji rządowych. Dowodem tego jest udzielanie przez te organy dla działań Ośrodka licznych Patronatów Honorowych. Z Regionalnym Ośrodkiem FRDL współpracują najlepsi wykładowcy ze szkół wyższych oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Oferta programowa Fundacji jest stale rozszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb. Propozycja tematyczna szkoleń kierowana jest nie tylko do Jednostek Samorządu Terytorialnego, ale również do Zakładów Komunalnych, Szkół, Szpitali, Muzeów, Bibliotek a także Przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie posiada w swojej ofercie szeroki zakres doradztwa, związany z przygotowywaniem wniosków, grantów i innych opracowań do funduszy strukturalnych

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie jest dziś jedną z najbardziej znanych instytucji szkoleniowych i doradczych Lubelszczyzny. Wysoka jakość oraz szeroki zakres prowadzonych działań spowodowała, iż zdobył silną pozycję wśród innych organizacji społecznych i pozarządowych współpracujących z Samorządami lokalnymi.

 


 

FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie wychodząc naprzeciw potrzebom jednostkom sektora finansów publicznych przygotowuje ofertę doradczą.

Mamy świadomość, że zmieniająca się sytuacja społeczna otoczenie gospodarcze i ekonomiczne stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe zadania. W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości staramy się dostosować swoje propozycje do Państwa oczekiwań.

W naszej ofercie znajduje się między innymi doradztwo strategiczne i finansowe obejmujące m.in.:

 • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju dla JST wraz z badaniami, diagnozą i konsultacjami społecznymi

 • Przygotowanie i opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji

 • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju o światy

 • Przeprowadzenie audytu systemu oświaty w JST wraz z rekomendacjami w zakresie restrukturyzacji, działań naprawczych i prorozwojowych

 • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych

 

 

Adresaci

 

samorządy gminne i powiatowe województwa lubelskiego.

 

Aspekty prawne
opracowania dokumentu

• ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2015 r. poz. 1515/,

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2015 r. poz. 1445/.

 

Opis korzyści z posiadania dokumentu

• określenie kierunków rozwoju polityki oświatowej jednostki samorządu

terytorialnego w zakresie organizacyjno – finansowym,

• optymalizacja procesu zarządzania oświatą w obszarach organizacyjnym,

kadrowym i ekonomicznym,

• optymalizacja sieci placówek oświatowych działających na obszarze danej

jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

Zakres merytoryczny opracowania

 

Standardowy zakres opracowania obejmuje analizę funkcjonowania sieci szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie jst pod kątem ekonomiki oraz potencjału i rezerw tkwiących w lokalnym systemie oświaty.

Opracowanie zawiera:

• tło finansowo- prawne,

• analizę rozwiązań zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy,

• przegląd struktury zatrudnienia, średniego kosztu utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych,

• badanie sposobu naliczania subwencji oświatowej i jej wykorzystania,

• badanie sieci szkół i placówek edukacyjnych,

• analizę wykorzystania subwencji i środków własnych,

• wskazanie istniejących i możliwych do wykorzystania rezerw organizacyjnych

i finansowych,

• rekomendacje działań poprawiających sytuację finansową w obszarze oświaty

wraz z symulacjami kosztowymi oraz wskazaniem niezbędnych kroków

prawnych i organizacyjnych.

 

Ważne informacje

 

• Każdy dokument opracowywany jest indywidualnie dla jednostki samorządu

terytorialnego z uwzględnieniem jej wielkości, sytuacji społeczno

-demograficznej, gospodarczej, posiadanych zasobów.

• Przed zawarciem umowy, w bezpośredniej dyskusji z władzami samorządowymi,

uzgadniane są podstawowe, ramowe kwestie związane z pracami nad

dokumentem.

• Zamawiający otrzymuje dokument w formie elektronicznej na nośniku CD w 3

egzemplarzach oraz papierowej w ilości 3 egzemplarzy (wydruk w kolorze).

Czas realizacji

Do uzgodnienia z Zamawiającym. Minimalny okres niezbędny na opracowanie

dokumentu wynosi 2 miesiące.

 

Koszt opracowania

 

Cena ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Zamawiającego.

Na cenę opracowania składają się:

• ilość badanych placówek,

• zakres badań terenowych,

• zasięg konsultacji społecznych.

 

 


Referencje

 

FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje FRDL Lublin - referencje

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter