II Krajowy Kongres Skarbników - dokumenty do pobrania

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

Skarbnicy Województw, Miast, Gmin i Powiatów

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2019 r. w HOTELU NOVOTEL**** w Warszawie (dawny Hotel Forum).

Idea ogólnopolskich spotkań wspólnoty zawodowej skarbników, zrzeszonych w ramach forów branżowych, została zainicjowana podczas regionalnych spotkań Skarbników z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Krajowe Kongresy są kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w Sandomierzu w 2016 roku i w Solcu Zdroju w 2017 roku.

W I Krajowym Kongresie Forów Skarbników, który odbył się w 2018 roku w Jachrance, uczestniczyło 350 reprezentantów Forów regionalnych. Pozytywne doświadczenia płynące z tego spotkania doprowadziły do inicjatywy powołania (w listopadzie 2018) Krajowej Rady Forów Skarbników, składającej się z reprezentantów regionalnych wspólnot zawodowych skarbników miast, gmin i powiatów. Krajowa Rada stawia sobie cele związane z wzmocnieniem głosu środowiska skarbników w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce.

 

II Krajowy Kongres Forów Skarbników jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym.

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich Skarbników – zarówno zrzeszonych w regionalnych forach działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również tych, którzy jeszcze w tych forach nie uczestniczą.

 

Celem głównym Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych problemów czy wyzwań stojących przed skarbnikami oraz wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane z planowanymi zmianami w ustawie o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, finansowaniem inwestycji i wiele innych zagadnień istotnych dla samorządu. Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych, które są niezwykle istotne dla wszystkich skarbników JST.

 

Ufamy, iż spotkanie będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań, stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

 

Dlatego właśnie już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i przybycie na II Krajowy Kongres Forów Skarbników w Warszawie. 

Więcej informacji także na stronie Kongresu: http://www.kongresskarbnikow.pl/

 

Z wyrazami szacunku,
dr Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Łukasz Dłubacz
Przewodniczący Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter