I Krajowy Kongres Skarbników - dokumenty do pobrania

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

I KRAJOWY KONGRES SKARBNIKÓW

I Krajowy Kongres Skarbników

Szanowni Skarbnicy JST,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Krajowym Kongresie Forów Skarbników, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, który odbędzie się w dniach 12 - 13 czerwca 2018r. w HOTELU WINDSOR w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim.

 

Idea spotkań o charakterze ogólnopolskim wspólnoty zawodowej skarbników została zainicjowana podczas corocznych zjazdów Samorządowych Forów Skarbników działających przy Fundacji w pięciu województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim. Kongres będzie kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w Sandomierzu w 2016 roku i w Solcu Zdroju w 2017 roku.

Krajowy Kongres Forów Skarbników jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską o charakterze otwartym, dlatego zaproszenie skierowane jest zarówno do Skarbników zrzeszonych w ramach forów regionalnych, jak również do tych, którzy dotychczas nie mieli okazji w nich uczestniczyć.

Program Kongresu przygotowany został w porozumieniu ze środowiskiem skarbników pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego w całej Polsce. Celem głównym Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych problemów i wyzwań stojących przed skarbnikami oraz wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego.

Pierwszy dzień Kongresu zostanie poświęcony Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Ważnym wydarzeniem będzie omówienie wyników badań opracowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczących postrzegania polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez skarbników. Pierwszy dzień zakończony zostanie dyskusją panelową na temat pozycji Skarbnika w gminie pod kątem wyzwań, jakie przed nim stoją. Dodatkowo po zakończeniu sesji plenarnej i panelowej będzie możliwość uczestnictwa w spotkaniach networkingowych z kluczowymi ekspertami biorącymi udział w Kongresie.

W drugim dniu przygotowane będą panele merytoryczne z udziałem ekspertów i praktyków zawodowo związanych z takimi zagadnieniami jak finansowanie oświaty samorządowej, służby zdrowia, prowadzenia polityki finansowej po zmianach oraz środków trwałych, w tym inwestycji poniesionych w ramach współpracy zagranicznej.

Ufamy, że spotkanie będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, poznanym doświadczeniom oraz prezentowanym dobrym praktykom będą mogli Państwo sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

 

Dlatego już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i liczne przybycie na I Krajowy Kongres Forów Skarbników w Jachrance.
Więcej informacji także na stronie Kongresu: http://www.kongresskarbnikow.pl/

 

Czekamy na Państwa w Jachrance,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
oraz Fora Skarbników działające przy Fundacji

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter