Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Skarbników

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Lublin, 8 czerwca 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
zaprasza na
 spotkanie 16 czerwca 2020 r. - spotkanie ON-LINE (na platformie CLICKMEETING) 10:00-13:30

Problemy klasyfikacji budżetowej,  również po zmianach przepisów w tym zakresie.

Prowadząca: Agnieszka Drożdżal - praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie (była skarbnikiem), od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, ceniony wykładowca w FRDL i innych instytucjach szkoleniowych.

 Aktualne problemy finansowe wynikające z regulacji ustawy antykryzysowej.

Prowadzący: Wojciech Lachiewicz – Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM: Karta zgłoszeniowa 
Koszt udziału:  239 zł.
Koszt udziału:  dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników w ramach comiesięcznej składki

Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  
Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 25 maja 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza na Forum Skarbników JST województw Lubelskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego

10 czerwca 2020 r. - spotkanie ON-LINE (na platformie ZOOM) 10:00-13:30

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA JST i JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH za II KWARTAŁ 2020 r.

Adresaci: skarbnicy, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Prowadząca szkolenie: Agnieszka Drożdżal - wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener zajęć dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGO-s w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia zajęć dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, również po zmianach prawnych wprowadzonych od 1 stycznia 2020r. m.in. w ustawie o finansach publicznych czy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w tej dziedzinie wynikające m.in. z protokołów RIO i NIK. Sprawozdania objęte szkoleniem: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM: Karta zgłoszeniowa 

Koszt udziału:  249 zł, przy zgłoszeniu do 29 maja - cena 219 zł.

Koszt udziału:  dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników w ramach comiesięcznej składki

Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  
Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 20 maja 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Regionalny Ośrodek w Lublinie

oraz Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 

zapraszają na spotkanie ON-LINE w ramach Forum Skarbników Lubelszczyzny i Podkarpacia

29 maja 2020 r. w godzinach 10:00 - 13:00 ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM

Umorzenie należności cywilnoprawnej, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców w dobie rozwiązań antykryzysowych, schematy podatkowe.

Ekspertami na spotkaniu będą Paweł Kaźmierczak, prawnik, doradca podatkowy, wieloletni praktyk organów administracji skarbowej, pełniący funkcję zarządzające i kierownicze, w tym na stanowiskach naczelnika urzędu skarbowego oraz wicedyrektora izby skarbowej oraz Paweł Grzybowski, dr nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM: Karta zgłoszeniowa 

PROMOCYJNY koszt udziału:  180 zł

Koszt udziału:  dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników w ramach comiesięcznej składki

Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  
Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 11 maja 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Regionalny Ośrodek w Lublinie

oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

zapraszają na spotkanie ON-LINE w ramach Forum Skarbników Lubelszczyzny i Małopolski,

19 maja 2020 r. w godzinach 10:00 - 13:00 ZA POMOCĄ PLATFORMY CLICKMEETING

Rachunkowość i podatek VAT po zmianach w 2020r. 

Problemy w  JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Prowadząca szkolenie: wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autorka kilkunastu pozycji książkowych oraz wiele publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM: Karta zgłoszeniowa 

Koszt udziału:  229 zł

Koszt udziału:  dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników w ramach comiesięcznej składki

Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Regionalny Ośrodek w Lublinie,

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL we współpracy z AESCO GROUP

zapraszają na BEZPŁATNE spotkanie ON-LINE,

które odbędzie się 14 maja 2020 r. w godzinach 10:00-12:00

Wpływ załamania gospodarczego związanego z COVID-19 na finanse, sytuację zadłużeniową i płynnościową JST​

Temat obecnie jest niezwykle pilny i potrzebny, ponieważ samorządy zaczynają się zmagać ze spadkiem dochodów spowodowanych COVID-19, mogą zacząć tracić płynność finansową. W czasie webinaru prowadzący poda sposoby na to, by taką płynność uratować. Dodatkowo pokaże, jak się obronić przed utratą zdolności do finansowania inwestycji w kolejnych latach. 
Całą operację ratunkową należy przeprowadzić do 30.06.2020 r. ze względu na przewidywane zaostrzenie polityki banków z zakresie kredytowania związane z ujawnieniem skutków kryzysu. Żeby zdążyć skarbnicy muszą zacząć przygotowanie w maju, żeby rada mogła przegłosować uchwały przed czerwcem.

Przed webinarem można się zapoznać z artykułem, który opisuje sytuację JST w obecnym czasie, a jego tezy będą uszczegółowione w trakcie spotkania: https://aesco.com.pl/analiza-konsekwencji-spadku-dochodow-jst-z-powodu-koronawirusa-covid-19/

Po otrzymaniu zgłoszenia przekazanym drogą e-mailową przygotowaną indywidualnie dla danej JST Analizę scenariuszową ryzyka, która posłuży w trakcie szkolenia do analizy zagrożeń i możliwych działań. W ten sposób szkolenie zyskuje maksymalny walor praktyczności. Analiza została przygotowana przez współpracującą z nami instytucję Aesco Group (www.aesco.com.pl), na podstawie danych finansowych JST udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Prosimy o przejrzenie analizy przed webinarem! Poszczególne jej elementy będą omawiane podczas spotkania. 

 PROGRAM webinaru:
• Omówienie założeń rozwoju kryzysu wraz ze scenariuszami jego wpływu na płynność i zadłużenie JST
• Przypomnienie przepisów z tarczy 1.0 i 3.0 istotnych dla budżetu, WPFu i sytuacji zadłużeniowej
• Przedstawienie analiz, które Państwo dostaliście indywidualnie
• Przedstawienie danych przekrojowych dla województwa
• Opisanie kroków, jakie należy przedsięwziąć, żeby nie stracić płynności w 2020 roku i nie złamać wskaźnika z art. 243 ufp

 Uczestnicy otrzymają materiały dodatkowe: wyciągi z ustaw i artykuły z analizą przepisów.


PROWADZĄCY: Mariusz Gołaszewski - ekspert i praktyk rynku finansowego, przeprowadził dla samorządów ponad 500 projektów w zakresie finansowania inwestycji i usuwania problemów z długiem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiadacz dyplomów Professional Risk Manager oraz ACCA. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach managerskich i w zarządach firm konsultingowych i w bankowości. W 2005 r. współtworzył pierwszy w Polsce dedykowany bank sektora publicznego. Prezes Zarządu Aesco Group (www.aesco.com.pl), instytucji zajmującej się opracowywaniem i oferowaniem rozwiązań dla JST w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem. Więcej tutaj: http://aesco.com.pl/zespol/#golaszewski 
 
ZGŁOSZENIA (IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA JST. STANOWISKO, ADRES E-MAIL) prosimy przesyłać drogą e-mailową na adresforumskarbnikow@frdl.lublin.pl  do dnia 12 maja 2020
Na podany w zgłoszeniu adres e-mail prześlemy Państwu link, za którego pośrednictwem połączycie się z Prowadzącym webinar w dniu jego realizacji. 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza na spotkanie w ramach Forum Skarbników Lubelszczyzny i Małopolski,

które odbędzie się 21 kwietnia 2020 r.  w formie ON-LINE spotkania 

LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI  W  DOCHODACH CYWILNOPRAWNYCH JST w dobie COVID-19

Ekspertem spotkania będzie Pani Cecylia Wołoch.

SYLWETKA EKSPERTKI, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM: Karta zgłoszeniowa 

Koszt udziału:  229 zł

Koszt udziału:  dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników w ramach comiesięcznej składki

Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza na spotkanie w ramach Podkarpackiego i  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 8 kwietnia 2020 r.  w formie ON-LINE/wiebinarium 

Tarcza antykryzysowa (COVID-19)  - najważniejsze informacje dla skarbnika.

Omówienie aspektów prawno – podatkowych – VAT, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Ekspertem na spotkaniu będzie Pani Anna Resiak - doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.

Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do webinarium. 

Szczegółowy program spotkania:
1. Szczególne rozwiązania wprowadzone w drodze tzw. tarczy antykryzysowej

 split payment – czy istnieje możliwość zawieszenia stosowania split payment, środki
zgromadzone na rachunkach VAT, obowiązkowe split payment wdrożone na podstawie
zarządzenia wewnętrznego
 obowiązek weryfikacji na tzw. białej liście podatników, aktualizacja listy
 zmiany w podatku VAT – JST, nowa matryca stawek – zmiana terminów wejścia w życie
rozwiązań
 decyzje podatkowe wydawane w okresie trwania stanu epidemiologicznego i stanu epidemii
 zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 bieg terminów przedawnienia w postępowaniach administracyjnych, podatkowych
i sądowoadministracyjnych- inne terminy wynikające z Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie
kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w czasie obowiązywania stanu epidemii
terminy na uzyskanie zwrotu podatku VAT
 wstrzymanie egzekucji administracyjnej
 czy możliwe jest ustalenie cen i marż maksymalnych?
 postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych – obowiązki
zamawiającego i beneficjenta w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID 19
 umorzenie oraz zawieszenie obowiązkowych składek na ZUS i świadczenia postojowe
2. Możliwość uzyskania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
 ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie zapłaty zaległości podatkowych
nie podlegających szczególnym regulacjom antykryzysowym
 rozłożenie na raty zaległości podatkowych
 umorzenie zaległości podatkowych
3. Działania JST – nowe obowiązki związane z COVID – 19
 przedłużenie terminu do wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste
 budżet gminy możliwość wprowadzenia zmian w związku ze stenem epidemii
 nowe uprawnienia starosty – dofinansowanie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz
organizacji pożytku publicznego, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
 zdalny tryb obradowania
 dysponowanie odpadami medycznymi.
W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji. Zachęcam do kontaktu mailowego.


Jak będziemy realizowali spotkanie w formule on-line?

•    Udział w spotkaniu pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos, a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•    Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest rozpoczęcie spotkania.
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza na spotkanie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 9 marca 2020 r.  w siedzibie FRDL Lublin przy ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin

AKTUALNE OBOWIĄZKI I PROBLEMY STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI ORAZ BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW OD 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

mechanizm podzielonej płatności, pomimo obowiązywania od 11.2019 r., nastręcza wiele problemów w samorządzie. A dodatkowo od stycznia 2020 r. wejdą dodatkowe obowiązki dotyczące Białej Listy Podatników. Zapraszamy Państwa na spotkanie dotyczące omówienia już obowiązujących zmian oraz nowości i wyjaśnień Ministerstwa Finansów z tego zakresu.

Nowy obowiązek wymaga od osób odpowiedzialnych przygotowania procedur dokonywania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności dla organu i jednostek, weryfikacji Białej Listy Podatników oraz innych zasad.

Adresaci: skarbnicy, główni księgowi, księgowi, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania obowiązkowej płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz Białej Listy Podatników

Cele i korzyści ze szkolenia: Uczestnicy zapoznani zostaną z problemami, jakie w dalszym ciągu napotkają w trakcie dokonywania płatności. Wskazane zostaną praktyczne rozwiązania w oparciu o informacje i objaśnienia Ministerstwa Finansów. Wskazane zostaną również nowe zasady rozliczeń oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z noweli ustawy VAT.

Prowadząca szkolenie: praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Koszt udziału:  150/180 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników

349 zł przy zgłoszeniu do 17 lutego 2020r.,

399 zł przy zgłoszeniu po 17 lutym 2020r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

SYLWETKA EKSPERTKI, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza na spotkanie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 26 lutego 2020 r. w Zamościu - FORUM ZOSTAŁO ODWOŁANE!

NOWELA USTAWY VAT W 2020 R.- NOWE PRZEPISY I NOWE OBOWIĄZKI DLA PODATNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISKA MINISTERSTWA FINANSÓW ORAZ WYROKÓW NSA I TSUE

Szanowni Państwo,

po raz kolejny Ministerstwo Finansów wprowadziło znaczące zmiany w podatku VAT. Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany już wprowadzone oraz planowane w 2020 r. spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Adresaci: skarbnicy, główni księgowi, pracownicy samorządowi zajmujący się finansami w jst, pracownicy działów finansowych, dyrektorzy finansowi i ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Cel: przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych od 2020 roku oraz planowanych, a także wskazanie stanowiska Ministerstwa Finansów oraz wyroków NSA i TSUE  do już wprowadzonych regulacji.

Korzyści ze szkolenia: w trakcie spotkania uczestnicy poznają nowe stawki VAT oraz nową matrycą stawek obowiązującą od 11.2019 r. oraz 04.2020 r. zasady wystawiania faktur, obowiązku podatników przy ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2020 r.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.

Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

Koszt udziału:  

150/180 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników

349 zł przy zgłoszeniu do 12 lutego 2020r.,

399 zł przy zgłoszeniu po 12 lutym 2020r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

 

SYLWETKA EKSPERTKI, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM

Karta zgłoszeniowa 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

  

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

                                                                         


 
 

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,  które odbędzie się 17 lutego 2020 r.

w godz. 9:30-14:30 w Hotelu IBIS Styles przy Alei Solidarności 7, 20-841 Lublin

Tematem spotkania będzie:

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI  W  DOCHODACH CYWILNOPRAWNYCH JST OD 2020 r. 

NAJNOWSZE ZMIANY: KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, NOWA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH (MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA 40, 70 lub 100 EURO), USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. ZMIENIONE ZASADY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH OD KONSUMENTÓW.

Adresaci: Skarbnicy, pracownicy i osoby nadzorujące pracę komórek księgowości dochodów budżetowych w starostwach powiatowych, urzędach miast/gmin i jednostek organizacyjnych, realizujące dochody na rzecz Skarbu Państwa. Odbiorcami szkolenia mogą być również pracownicy zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych Skarbu Państwa.

W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

Koszt udziału:  

180 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników                                                        

349 zł przy zgłoszeniu do 5 lutego 2020 r. 

379 zł przy zgłoszeniu po 5 lutym 2020 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

SYLWETKA EKSPERTKI, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym spotkaniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w Lublinie

Tematem spotkania będzie:

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

w kontekście poprawnego zamknięcia roku budżetowego 2019 oraz zmiany w 2020 roku

Adresaci: Kierownicy jednostek oraz główni księgowi – skarbnicy w budżecie, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy) odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Cele: Jednodniowe szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym z uwzględnieniem najnowszych przepisów pozwalających na poprawne zamknięcie roku budżetowego 2019 oraz dokonanie zmian w regulacjach wewnętrznych jednostki, na rok 2020. Na szkoleniu omówione będą zasady dokonania odpisu na rok 2020, poprawnego ewidencjonowania oraz korzystania ze środków funduszu socjalnego, uwzględniając kwestie opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych, uwzględniając obowiązkowe kryteria socjalne.  Szkolenie przybliży również takie zagadnienia jak: kto może być, a kogo nie można pominąć w osobach uprawnionych do Funduszu,  czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie – lub nie komisji socjalnych, najczęściej występujące nieprawidłowości i jak ich uniknąć, oraz wskaże na sposoby zapobiegania przekroczeniu obowiązujących norm prawnych.

Korzyści: Uczestnicy poznają podstawy prawne do odpisu na rok 2020, zasady tworzenia, zakres zakładowej działalności socjalnej, ugruntują wiedzę na temat znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania, dokonywania korekty, wydatkowania środków oraz innych obowiązków zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Szkolenie pozwoli także na identyfikowanie nieprawidłowości na gruncie prawa rachunkowego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

Prowadząca szkolenie: Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników                                                        

349 zł przy zgłoszeniu do 16 stycznia 2020 r. 

379 zł przy zgłoszeniu po 16 stycznia 2020 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym spotkaniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz 

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

zapraszają  na wyjazdową sesję szkoleniową,

która odbędzie się 2-3 grudnia 2019 r. w Hotelu Mały Rzym w Sandomierzu

Tematyka sesji:

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH W JST

OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW VAT w JST oraz OSTATNICH ZMIAN w VAT

STRATEGIE SAMORZĄDÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w WARUNKACH SPADKU DOCHODÓW z PIT

CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAMKNIĘCIEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Lublinie w godzinach 10:00-15:00

w Focus Hotel Premium LUBLIN (Podzamcze 1, 20-126 Lublin https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin ).

Tematem spotkania będzie:

        VAT w JST 2019/2020 – specyfika i zmiany, w tym: MDR oraz MPP.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich szczebli JST (gmin, miast, powiatów, województw), samorządowych jednostek budżetowych (typu: placówki oświatowe, placówki pomocy społecznej itp.) oraz samorządowych zakładów budżetowych (typu: OSiR, ZUK, ZWiK itp.).

Prowadząca szkolenie: ekspertka która zajmuje się tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji - zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT, czyli od 5 lipca 1993r. Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w gminach i ich jednostkach i zakładach budżetowych zajmuje się od 2005 r.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie i jego tematykę podzieliliśmy na trzy główne części, najważniejsze dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w JST w 2019 i w 2020 roku. Czyli obecnie i za kilka miesięcy, tj. od 1.04.2020r.

Pierwsza część poświęcona jest dużym, wręcz rewolucyjnym, nowościom i zmianom w podatku VAT. Będzie tu mowa szczegółowo o najważniejszej nowości, jaką są schematy podatkowe (MDR), w tym: jakie podmioty są obowiązane do przekazywania Szefowi KAS informacji MDR i czy w ogóle MDR dotyczy gmin, jakie są obowiązki korzystającego z porad podatkowych, jakie dokumenty służą do raportowania (np. MDR-3), jakie są terminy raportowania przez podmioty zobowiązane oraz zakres raportowanych informacji. Także o ustrukturyzowanych e-fakturach i Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Również o konieczności liczenia VAT od przekształcania użytkowania wieczystego na własność po 1.01.2019r., o kasach rejestrujących online i o sukcesywnym ich wdrażaniu. O obowiązującej od 1.09.2019r.  „białej liście podatników VAT” i obowiązkach z tym związanych. Będzie również o tym: czym jest nowy podzielony sposób płatności należności kontrahentom z faktur przez nich wystawionych, czyli split payment. A także o tym, iż od 1.11.2019 roku ta metoda podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowa, ale tylko w niektórych sferach gospodarki. O braku od 1.04.2020 roku obowiązku składania deklaracji VAT-7 i rozszerzeniu danych w JPK_VAT o wykaz wszystkich faktur nabycia, o nowych stawkach VAT opartych na nowych klasyfikacjach statystycznych, też od 1.04.2020 r. Także o Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Druga część to: Dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie VAT należnego.

Trzecia część to: Odliczanie VAT naliczonego od działalności mieszanej i jego obowiązkowa korekta. Także o konsekwencjach dla gmin europejskiego wyroku TSUE z 8 maja 2019r. i odpowiedzi polskiego NSA na to orzeczenie.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników (obowiązuję umowa z 2019 r.)                                                         

399 zł przy zgłoszeniu do 22 października 2019r. 

459 zł przy zgłoszeniu po 22 października 2019 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 21 października 2019 r. w Lublinie

UWAGA!!! FORUM ODWOŁANO!!!

Tematem spotkania będzie:

         PODATKI LOKALNE i ORDYNACJA PODATKOWA  - WYBRANE PROBLEMY i PLANOWANE ZMIANY

Szkolenie skierowane jest do Skarbników JST oraz pracowników wydziałów finansowych w urzędach JST zajmujący się podatkami i opłatami, osób nadzorujących zagadnienia z tego zakresu.

Prowadzący: dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Cele i korzyści: Zapoznanie uczestników z ostatnio wprowadzonymi i planowanymi zmianami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych. Omówienie problematyki ordynacji podatkowej oraz uchwał podatkowych 2020 i najnowszego orzecznictwa.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników (obowiązuję umowa z 2019 r.)                                                         

399 zł przy zgłoszeniu do 9 października 2019r. 

459 zł przy zgłoszeniu po 9 października 2019 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 19 września 2019 r. w Lublinie w godzinach 10:00-15:00

w siedzibie FRDL RO w Lublinie przy ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin

Tematem szkolenia będzie:

         Uchwała budżetowa 2020 r. i wieloletnia prognoza finansowa JST po zmianach w ustawie o finansach publicznych.

CEL: uporządkowanie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad praktycznych przygotowania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawowych instrumentów zarządzania finansami samorządowymi, w sposób szczególny po zmianach ustawy o finansach publicznych.

Dzięki udziałowi w spotkaniu szkoleniowym zostanie uzupełniona i uporządkowana wiedza w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów JST, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków. Można zapoznać się z istotą oraz praktycznymi aspektami efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST.

Szkolenie skierowane jest do skarbników JST, a także pracowników służb finansowych, kierowników wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych JST zajmujących się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym, radnych.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników (obowiązuję umowa z 2019 r.)                                                         

287 zł przy zgłoszeniu do 12 września 2019r. (Jubileuszowa promocja -30%),

410 zł przy zgłoszeniu po 12 września 2019 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na sierpniowe szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 20 SIERPNIA 2019 r. w godzinach 10:00-16:00 w siedzibie FRDL Lublin ul. 1 Maja 13/4

Tematem szkolenia będzie:                                   

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia, w tym:

  1. Umarzanie zaległości podatkowych – analiza raportu Najwyższej Izby Kontroli.
  2. Postępowania spadkowe inicjowane przez gminę – prawo czy obowiązek?
  3. Wchodzące w życie zmiany przepisów prawa w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 8 LIPCA 2019 r. w Lublinie w godzinach 10:00-15:00

w Focus Hotel Premium LUBLIN (Podzamcze 1, 20-126 Lublin https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin ).

Tematem szkolenia będzie:

                                         PLANOWANE KONTROLE NIK W ZAKRESIE WDROŻENIA CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT                  JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ?

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej w roku 2019 kontroli przeprowadzanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, która ma odpowiedzieć na pytanie definiujące cel kontroli - „czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?”

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne za wdrożenie centralizacji

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter