Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Sekretarzy

Forum Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

 Lublin, 3 stycznia 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Przedstawiciele Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję inaugurującą utworzenie    

                               Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST                                

przy Regionalnym Ośrodku FRDL w Lublinie

która odbędzie 30 marca 2020 r. w Lublinie (dokładna miejsce zostanie podane w późniejszym terminie)

RODO w praktyce JST - bilans wdrożenia oraz przygotowanie do kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych

 

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymogło dostosowanie w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymogło również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach.

W odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach, Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie zaprasza do utworzenia stałego Forum o nazwie:

Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Inspiracją do utworzenia Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST są potrzeby zgłaszane przez środowiska zawodowe, w tym Lubelskiego Forum Sekretarzy, a także działające od 2018 roku przy naszych regionalnych ośrodkach FRDL w Krakowie i Rzeszowie Fora IODO, które gromadzą obecnie ponad 100 osób pełniących funkcje Inspektorów ODO w jst i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach. Ponadto w Krajowych Kongresach Sekretarzy, którego organizatorem jest FRDL, co roku uczestniczą w najważniejszych panelach z danej tematyki eksperci i samorządowcy z Lubelszczyzny, współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem FRDL w Lublinie.  Sądzimy, że nowy rok jest dobrym momentem podjęcia takiej współpracy również z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych w JST z województwa lubelskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program konferencji oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 marca 2020 r.  (bądź wyczerpania miejsc)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł + 23% VAT.

Kolejne spotkanie zaplanowane na kwiecień 2020 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie już do członków Forum, podczas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierdzony Statut (projekt statutu w załączeniu).

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, proszony jest zapoznanie się z projektem Statutu oraz najpóźniej do dnia 29.02.2020 r. o wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Regionalnego Ośrodka FRDL w Lublinie pocztą na adres: ul. 1 Maja 13, 20-023 Lublin lub przekazanie podczas konferencji.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: Natalia Gmurkowska: n.gmurkowska@frdl.org.pl

Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosiła będzie: 300 zł netto+23% VAT na kwartał.

Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach członkowskich.

 

Z wyrazami szacunku,

                         Natalia Gmurkowska                                                                                      Anna Łyżwa

              Koordynator Forów Samorządowych                                                               Wiceprezes Zarządu FRDL

                  Województwa Lubelskiego                                              Dyrektor Regionalnych Ośrodków w Krakowie i Rzeszowie

 


                                                                                             Lublin, 9 grudnia 2019 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy

zapraszają na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 29 stycznia 2020 r. Planowane miejsce spotkania: Hotel Polonia (Grabanów 49D, 21-500 Biała Podlaska) https://hotelpoloniabp.pl/

Temat:

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INTERPELACJE I ZAPYTANIA – zadania organów i procedury rozpatrywania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ekspert prowadzący: Włodzimierz Zając – legislator i samorządowiec z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, koordynował legislacyjne prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, kultury i sportu. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych. Uczestniczył w projektach PO KL organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Dobre prawo, sprawne rządzenie oraz Akademia Liderów Samorządowych. Kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień, mnogość i aktualność przykładów oraz dostosowanie przekazu do uczestników szkoleń.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 22 stycznia 2020 r.

e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Serdecznie zapraszam w imieniu FRDL oraz Zarządu Lubelskiego Forum Sekretarzy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 24 października 2019 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

Zarządy Lubelskiego oraz Podkarpackiego Forów Sekretarzy

zapraszają na wyjazdową sesję szkoleniową, która odbędzie się 5-6 grudnia 2019 r. w Janowie Lubelskim w Rezydencji Sosnowej przy ul. Turystycznej 10a​ (http://rezydencjasosnowa.pl/)

Tematyka sesji:

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INTERPELACJE I ZAPYTANIA – zadania organów i procedury rozpatrywania w jednostkach samorządu terytorialnego

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JST

WARSZTAT EKSPLOROWANIA WYZWAŃ I MOTYWACJI (nt. wypalenia zawodowego)

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W JST – NOWOCZESNE WYZWANIA

W dniu 5 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019, który wzorem poprzednich lat jest organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za lata 2016-2018. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Otrzymano patronaty honorowe od Wojewody Województwa Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związku Gmin Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Patronaty medialne: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Tygodnik Zamojski.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 22 listopada 2019r.

e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Serdecznie zapraszam w imieniu Lubelskiego oraz Podkarpackiego Forów Sekretarzy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 14 października 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Premium dla JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zaprasza na spotkanie szkoleniowe,         

które odbędzie się 7 listopada 2019 r. w biurze FRDL RO w Lublinie w godz. 10:00-15:00

przy ul. 1 Maja 13/4 (http://www.frdl.lublin.pl/kontakt)

Temat spotkania:
NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (2019) oraz INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Szkolenie adresowane jest do urzędników administracji publicznej (urzędów gmin) zajmujących się tematyką odpadów komunalnych, pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi), a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Prezydent w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła w życie 06 września 2019 r. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowo wprowadzonych regulacji oraz określenie wpływu znowelizowanej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Korzyści Szkolenia: Uczestnicy szkolenia wyposażenie zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Każdy z uczestników otrzyma materiał stanowiący kompleksową analizę przeprowadzonej nowelizacji.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 399 zł.

Koszt udziału przy zgłoszeniu do 22 października b.r. wynosi: 349 zł.

Koszt szkolenia dla członków/członkiń Lubelskich Forów Samorządowych wynosi: 299 zł.

 
Kartę prosimy przesłać do dnia 30 października 2019r.
e- mailem na adres: szkolenia@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 11 września 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie oraz Zarząd LFS zapraszają na spotkanie,         

które odbędzie się 26 września 2019 r. 

Miejsce spotkania: Focus Hotel Premium LUBLIN - w okolicach Dworca PKS

(Podzamcze 1, 20-126 Lublin https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin ).

Tematy spotkania:
PRAWO PRACY W 2019 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN KODEKSU PRACY.
Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST  – wykład informacyjny połączony z dyskusją.
 
Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za III kwartał 2019r. (180 zł).
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Lubelskiego Forum Sekretarzy wynosi: 379 zł,
przy zgłoszeniu do 13 września b.r.: 265 zł. (Jubileuszowa promocja cenowa z okazji 30-lecia FRDL).
Kartę prosimy przesłać do dnia 20 września 2019r.
e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


Lublin, 7 maja 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wraz z Zarządem LFS zapraszają na spotkanie,            które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w hotelu RUSAŁKA, Okuninka k/Włodawy.

Tematyka sesji wyjazdowej:

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw.                        

Postępowanie w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym - spotkanie informacyjne. 
Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład informacyjny połączony z dyskusją.
Postępowanie wyjaśniające w administracji, z uwzględnieniem nowelizacji KPA, dotyczącej RODO – szkolenie.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 22 MAJA 2019r. e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


 

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wraz z Zarządem LFSW zapraszają na szkolenie:

RAPORT O STANIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I WOTUM ZAUFANIA DLA ORGANU WYKONAWCZEGO – ISTOTA PRAWNA, DOKUMENTY I PROCEDURY.

 

Termin i miejsce:  5 marca 2019 r. (wtorek) w Lublinie

Spotkanie odbędzie się w HOTELU ARCHE - ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin

http://hotele.arche.pl/Hotele/Realizacja/Arche-Hotel,12

 

Wykładowca:  Legislator. Zajmuje się legislacją o ponad 20 lat. Pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu i Rządowym Centrum Legislacji. Specjalizuje się w prawie samorządowym i legislacji samorządowej. Posiada dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z „Zasad techniki prawodawczej” na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje artykuły we „Wspólnocie” i prowadzi stronę www.bloglegislatora.pl Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


 

Lublin, 21 listopada 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowe organizowane

w ramach Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 

w dniach 6-7 grudnia 2018 r. (czwartek-piątek) w In Between hotelu w Jastkowie k/Lublina

 

Tematy spotkania:    

Zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym w kadencji 2018-2023 - uwarunkowania prawne i praktyczne

Funkcjonowanie JST po wejściu w życie nowych przepisów RODO – studium przypadków/debata.

Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład połączony z dyskusją.

 

W dniu 6 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018, którego inicjatorem ponownie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za rok 2017. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Rozpoczęto procedurę udzielenia patronatu honorowego przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Potwierdzone patronaty, w tym medialne: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, TVP3 Lublin, Radio Lublin, Wspólnota.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 27 listopada 2018r.

e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: (81) 532 84 65

 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
FRDL RO w Lublinie
 
 

Lublin, 05 kwietnia 2018 r.
Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w
Miejsce spotkania w godz. 9:30-14:00: Ratusz (Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2).
Przerwa kawowa: 11:00-11:30
Obiad w godz. 14:00-15:00: restauracja Browar Grodzki 15 (Stare Miasto)
Walne Zebranie Członków FSWL od 15:00 w sali szkoleniowej restauracja Browar Grodzki 15
 
 
Temat spotkania:
Nowe zadania organów JST
- wdrożenie zmian po nowelizacji ustrojowych ustaw samorządowych
Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w kodeksie wyborczym
i ustawach samorządowych w 2018 r.
 
 
9:30-9:45     przywitanie i słowo wstępne - Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin
9:45-11:00      pierwsza część spotkania „Nowe zadania organów JST - wdrożenie zmian po nowelizacji
ustrojowych ustaw samorządowych”, w której udział weźmie Cezary Widomski, zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
Proponowane zagadnienia do przedstawienia oraz dyskusji:
 
 • Jak nowe przepisy wpłyną na organizację pracy Biura Rady? – ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
 • Jakie nowe zadania nałożono na JST. Jak zmienią się uprawnienia radnych?
 • Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza i uchwała w zakresie budżetu obywatelskiego.
 • Analiza Statutu gminy i jego dostosowanie do nowych przepisów.
 • Raport Wójta o stanie gminy a absolutorium. Debata nad raportem - uprawnienia radnych i mieszkańców do zabierania głosu.Interpelacje i zapytania radnych - nowe obowiązki urzędu.
11:30-14:00    druga część spotkania „Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w
kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.”, w której udział weźmie przedstawiciel
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.
 
Proponowana tematyka dyskusji:
 • Zadania urzędnika wyborczego i zadania wójta jako organu gminy w nadchodzących wyborach samorządowych.
 • Obsługa urzędników wyborczych, co według sekretarza powinno zawierać porozumienie szefa KBW z wójtem. Obwodowe komisje wyborcze bez urzędników – plusy i minusy dla urzędu gminy.
 • Udostępnienie urzędnikowi wyborczemu i obwodowym komisjom wyborczym spisów wyborców a ochrona danych osobowych.
Dyskusję poprowadzą doświadczone sekretarze woj. lubelskiego posiadający wieloletnie
doświadczenie w danym zakresie, których rekomendował Daniel Drzazga, Dyrektor DKBW w Lublinie.
Po podsumowaniu ok. godz. 14:00 obiad w restauracji Browar Grodzki 15 (Stare Miasto)

 

Od 15:00 - …. - Walne Zebranie Członków FSWL w sali szkoleniowej Browaru Grodzkiego 15
 
Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy zaprasza członków Forum zgodnie z zapowiedzią w dniu 1 marca
2018r. (drugi termin) na Walne Zebranie Członków FSWL. Proponowany program:
 
 • sprawozdanie z działalności za lata 2016-2017
 • dyskusja oraz planowanie działań na lata 2018-2019
 • szczegółowe omówienie udziału reprezentacji sekretarzy i ekspertów z Lubelszczyzny w III Krajowym Kongresie Sekretarzy w Gdyni, który odbędzie się 14-15.05.2018 http://kongressekretarzy.pl/ oraz pytania organizacyjne i logistyczne dla wszystkich zainteresowanych
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • szczegółowe omówienie sekcji panelowych, w których udział biorą eksperci:
 • sekcja: Cyfryzacja w działalności urzędu samorządowego – Grzegorz Henicz/UM Lublin,
 • sekcja: Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO i ustawy o jawności życia publicznego - Andrzej Wojewódzki/Sekretarz UM Lublin,
 • sekcja: Dobre praktyki wdrażania budżetów partycypacyjnych – doświadczenia i rekomendacje – Piotr Choroś/UM Lublin,
 • sekcja: Wyzwania dla administracji lokalnej w kontekście wyborów samorządowych – MartaMaślankiewicz/Sekretarz Miasta Puławy (wstępne potwierdzenie udziału)
Prosimy o potwierdzenie udziału do 18.04.2018r. (włącznie)
mailowo: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl / szkolenia@frdl.lublin.pl
lub faxem pod numer 81 532 84 65 dołączając kartę zgłoszeniową.
 
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematyką spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 70!
 
Udział w spotkaniu dla członków Forum, osoby przez nie wydelegowanej,
a także wszystkich zainteresowanych sekretarzy województwa lubelskiego (w ramach promocji)
jest równy składce członkowskiej LFS i wynosi 180 zł + VAT.
 
Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Dyrektor FRDL RO w Lublinie
 
 
 

Lublin, 14 lutego 2018 r.

Zapraszamy na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

 

Standardy działań JST w świetle zmian w kodeksie wyborczym

i ustawach samorządowych w 2018 r. (szkolenie)

Nowe obowiązki w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego (warsztat)

 

Termin i miejsce: 1-2 marca 2018, Hotel Korona S.C., Zemborzyce Tereszyńskie 97A, 20-515 Lublin

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego!

 

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 25 lutego 2018 mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faksem na numer 81 532 84 65

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska - Dyrektor FRDL RO w Lublinie 

 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego

Temat spotkania:

JAK PRZYGOTOWAĆ SAMORZĄD na RODO
wg nowych przepisów, które będą obowiązywać od maja 2018 ‎r.

 

Termin i miejsce:  7-8 grudnia 2017 r., Janów Lubelski/Hotel Rezydencja Sosnowa
Godziny:                
7 grudnia: rejestracja od godz. 10:00, szkolenie od godz. 11:00 do 18:00
                               8 grudnia: szkolenie od godz. 9:00 do 15:00


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

Cele szkolenia:

 • Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zmian w ochronie danych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - RODO), które zacznie obowiązywać od 25.05.2018 r. 
 • Podczas szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dot. odpowiedzialności formalno-prawnej w świetle reformy ochrony danych osobowych, którą w JST będą ponosić ich kierownicy, czyli organy wykonawcze (prezydent/burmistrz/starosta/wójt).
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli wykazać się znajomością procedury analizy ryzyka i oceny skutków zgodnie z RODO, a także umiejętnością przeprowadzenia samodzielnej analizy ryzyka w swojej jednostce, jak również dowiedzieć się m.in.o obowiązkach Inspektorów Ochrony Danych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • W kolejnej części szkolenia mowa będzie o implementacji gotowych rozwiązań-oprogramowania szyfrujących dostępnych na rynku. Będzie istniała możliwość otrzymania indywidualnych konsultacji.
   

Wykładowca: Julita Skowrońska - prawnik, w ramach praktyki specjalizuje się w prawnych aspektach cyberbezpieszczeństwa oraz w prawie ochrony danych osobowych. Od 2009 roku zajmuje się wdrożeniami od strony prawnej nowych produktów z sektora IT. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych w sektorze IT oraz kładzie nacisk na zastosowanie idei privacy by design oraz privacy by default w projektach, w których bierze udział. Obecnie prowadzi szereg szkoleń z zakresu reformy ochrony danych osobowych (RODO), która zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 

 I. Odpowiedzialność  formalno-prawna wójta / burmistrza / prezydenta / starosty w świetle reformy ochrony danych osobowych: kontrole, sankcje oraz konsekwencje prawne z tytułu naruszenia reguł przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przestępstwa z art. 49-54a ustawy o ochronie danych osobowych są ścigane z urzędu. Skazany na mocy ustawy będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym.

II. Szczegółowe omówienie nowych obowiązków wynikające z ustawy

 1.  Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 2. Organy nadzorcze
 3. Administrator Danych Osobowych, Współadministrator i Podmiot Przetwarzający
 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 5. Inspektor Danych Osobowych (IDO)                                     10. Zbiory Danych Osobowych
 6. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych         11. Dane wrażliwe
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych                          12. Profilowanie
 8. Prawa osób, których dane są przetwarzanie                       13. Przekazywanie danych do państwa trzecich
 9. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych               14. Analiza ryzyka

III. Szczegółowe implementacje gotowych rozwiązań-oprogramowania szyfrujące dostępne na rynku

 1. Zabezpieczenie danych osobowych
 2. Środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych
 3. Audytowanie systemu bezpieczeństwa informacji
 4. Analiza wybranych przykładów rozwiązań dostępnych na rynku polskim, pozwalających na właściwą ochronę danych osobowych w systemach komputerowych i Internecie.

IV. Indywidualne konsultacje

V. Dyskusja „Problemy związane z wdrożeniem w JST zmian w ochronie danych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r."

 

Moderator: Jarosław Czerw – od 1998 roku związany z samorządem lokalnym, w tym jako sekretarz gminy
i wicestarosta. Sprawami samorządu zajmuje się także naukowo (posiada tytuł doktora nauk prawnych), jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa, w tym w większości z prawa samorządowego. Od 2002 roku jest radnym Rady Powiatu Kraśnickiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017, którego inicjatorem w tym roku jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za rok 2016. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Rozpoczęto procedurę udzielenia patronatu honorowego przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz patronatów medialnych, m.in. TVP3 Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski.

Oczekujemy również udziału w naszym wydarzeniu Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. w Lublinie w celu prezentacji dla Państwa ich najnowszych produktów oraz usług.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za udział w spotkaniu:

Dla członków Forum, którzy złożyli deklarację oraz osób przez nie wydelegowanych–  590 zł * netto za osobę,
w tym inne opcje (np., bez noclegu) w formularzu zgłoszeniowym
Dla Sekretarzy, którzy nie złożyli deklaracji  – 680 zł * netto za osobę 
* Cena netto = cena brutto jeżeli koszt szkolenia jest w 70% finansowany ze środków publicznych. Jeżeli nie jest do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia do dnia 28 listopada 2017 mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faksem na nr 81 532 84 65

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału 
w Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego!

 

Z poważaniem,

Natalia Gmurkowska
Dyrektor FRDL Lublin

 


 

 

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się  w dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) w Lublinie siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1 Maja 13/4,  w godz. 10:00 - 14:00.

 

Tematem spotkania będzie:

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I ETYKIETA W PRACY URZĘDNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
JAK USTRZEC SIĘ OD BŁĘDÓW I JAK PRAWIDŁOWO ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH AWARYJNYCH


Cele i korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i praktycznych informacji z zakresu etykiety i protokołu dyplomatycznego, zwłaszcza
  zasad procedencji, powitań i pożegnań, zasad savoir vivre’u.
 • omówienie kwestii związanych z planowaniem, koordynowaniem i zarządzaniem wizytami na wysokim szczeblu.
 • przedstawienie kwestii związanych z komunikacją ustną, pisemną i w mediach społecznościowych w zakresie problematyki
  etykiety i protokołu dyplomatycznego.
 • szkolenie ma dostarczyć uczestnikom szeregu praktycznych porad, przypomnieć zasady w większości znane oraz przestrzec przed popełnieniem niektórych błędów.
 • wskazanie prawidłowego zachowania w przypadkach trudnych, awaryjnych, kryzysowych.


Ekspertem będzie: Urszula Gacek- były dyplomata w polskim MSZ - Ambasador RP przy Radzie Europy w Strasburgu i Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, doświadczony trener, praktyk, absolwentka Uniwersytetu w Oxfordzie. Posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w charakterze analityka biznesowego, prezesa spółki akcyjnej, krajowego i europejskiego parlamentarzysty oraz dyplomaty. Obecnie szkoli dyplomatów w Polsce i w Europie.


Program:

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I ETYKIETA
• Planowanie, koordynowanie i zarządzanie wizytami na wysokim szczeblu, krok po kroku, na podstawie doświadczeń wizyt prezydentów, premierów i ministrów: ustalenie harmonogramu, sprawy etykiety; jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych i niespodziewanych
• Szacunek dla różnic kulturowych; jak one wpływają na sprawy etykiety i protokołu, na podstawie przykładów z Europy i USA
• Podstawy protokołu dyplomatycznego - precedencja; powitania i pożegnania; wręczanie i otrzymywanie prezentów; savoir vivre; radzenie sobie w niezręcznych lub wstydliwych sytuacjach
• Odpowiednie zachowanie w pracy i po godzinach pracy – odpowiedni ubiór; punktualność „dotrzymanie słowa”; zachowanie tajemnicy
• Przyjęcia, alkohol
• Sztuka „small talk”


Udział w spotkaniu dla członków Forum oraz osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny. Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa, bez przystępowania do Forum.

Koszt jednorazowego udziału jest równy składce członkowskiej i wynosi 180 zł + VAT

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 24.08.2017r. mailowo: info@frdl.lublin.pl lub skanem dołączając kartę zgłoszeniową

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniżej zamieszczoną oferta, do udziału w organizowanych szkoleniach oraz do zrzeszenia się w ramach Forum Sekretarzy.

 

Forum Sekretarzy: Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Data: 24 kwietnia 2018r.
Miejsce szkolenia: FRDL RO w Lublinie 

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter