Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Sekretarzy

Forum Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Lublin, 25 maja 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

wspólnie z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Forum Sekretarzy, które odbędzie się 2 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00-13:00 w formie webinarium

Samorządowe prawo pracy w czasie epidemii - zmiany i problematyczne zagadnienia w ujęciu praktycznym

Wykładowca: Zbigniew Zych radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy i ochrony danych osobowych, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 1 czerwca 2020 r. do 12:00 e-mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego +48 502 525 121

LINK DO SPOTKANIA ORAZ INSTRUKCJE/ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZOSTANĄ PRZESŁANE PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA.

Koszt udziału członków/członkiń Forów Samorządowych - 180 zł.

Dla zainteresowanych osób spoza Forów Samorządowych obowiązuje cena: 229 zł.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 7 maja 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

wspólnie z Podkarpackim Forum Sekretarzy serdecznie zapraszamy na ON-LINE spotkanie szkoleniowe

Raport o stanie JST i wotum zaufania dla organu wykonawczego w roku 2020

z uwzględnieniem ograniczeń w związku z COVID-19

Spotkanie odbędzie się 20 maja 2020 r. w godzinach 10:00-14:00 (w przypadku zmian, związanych z wyznaczeniem terminu Wyborów Prezydenckich możliwa jest zmiana terminu spotkania)

Cele i efekty szkolenia: przygotowanie do opracowania i rozpatrzenia raportu o stanie jst zgodnie z wymogami ustawowymi, zapoznanie z praktyką powstałą na gruncie pierwszych raportów o stanie jst, umiejętność prawidłowego przeprowadzenia procedury wotum zaufania.

Adresaci szkolenia: sekretarze, pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący organy jst, radni.

Prowadzący Włodzimierz Zając: Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu  w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna  WZ, świadcząc usługi legislacyjne.  Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. W latach 2018 i 2019 przeprowadził kilkanaście szkoleń na temat raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego z udziałem kilkuset sekretarzy, pracowników samorządowych i członków organów jst. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 18 maja 2020 r. do 16:00 e-mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub zgłosić się telefonicznie +48 502 525 121

LINK DO SPOTKANIA ORAZ INSTRUKCJE/ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZOSTANĄ PRZESŁANE PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA.

Koszt udziału członków/członkiń Forów Samorządowych - 180 zł.

Dla zainteresowanych osób spoza Forów Samorządowych obowiązuje cena: 229 zł.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 28 kwietnia 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

wspólnie z Forum Sekretarzy Polski Południowej serdecznie zapraszamy na ON-LINE spotkanie szkoleniowe

=> Pełnomocnictwa i upoważnienia w urzędzie gminy i starostwie, prowadzenie Pani Anna Kornecka

=> Wybrane problemy nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami wydawanymi przez JST w dobie pandemii koronawirusaprowadzenie Pan Wojciech Lachiewicz, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Spotkanie odbędzie się 5 maja 2020 r. w godzinach 9:30-14:00

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 4 maja 2020 r. do 16:00 e-mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub zgłosić się telefonicznie +48 502 525 121

LINK DO SPOTKANIA ORAZ INSTRUKCJE/ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZOSTANĄ PRZESŁANE PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA.

Koszt udziału członków/członkiń Forów Samorządowych - 180 zł.

Dla zainteresowanych osób spoza Forów Samorządowych obowiązuje cena: 229 zł.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 16 kwietnia 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

wspólnie z Podkarpackim Forum Sekretarzy serdecznie zapraszamy na ON-LINE spotkanie szkoleniowe

Najważniejsze obowiązki JST wynikające ze stosowania przepisów

Prawa pracy w dobie epidemii COVID-19

Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. w godzinach 10:00-12:30

Ekspertem spotkania będzie Zbigniew Zych: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 21 kwietnia 2020 r. e-mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub zgłosić się telefonicznie +48 502 525 121

LINK DO SPOTKANIA ORAZ INSTRUKCJE/ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZOSTANĄ PRZESŁANE PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA.

Koszt udziału członków/członkiń Forów Samorządowych zostanie pokryty z Państwa bieżących składek za 2020 r.

Dla zainteresowanych osób spoza Forów Samorządowych obowiązuje cena: 229 zł.

*Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 30 marca 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze oraz Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

Przedstawiciele kadry zarządzającej JST oraz osoby odpowiadające za Pracownicze Plany Kapitałowe

Wspólnie z Forum Sekretarzy Polski Wschodniej oraz Zarządem Lubelskiego Forum Sekretarzy

serdecznie zapraszamy na ON-LINE spotkanie szkoleniowe w dniu 7 kwietnia 2020 r.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 

Korzyści: Zostaną przedstawione obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK, przedstawione najważniejsze kroki planowania związane z wdrażaniem PPK, a także omówione współdziałanie przy wdrażaniu PPK ze stroną związkową/przedstawicielami pracowników oraz pułapki czyhające na pracodawców wdrażających PPK.

Prowadząca: Beata Kozakowska-Burdzińska – radca prawny, właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener, w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi. Jako praktykujący radca prawny ukierunkowuje swoje działania tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta.

Podczas spotkania Forum Słuchacze otrzymają kompendium wiedzy na temat PPK.  Dowiedzą się  jakie są założenia, cel wprowadzenia, zasady uczestnictwa pracowników oraz los środków w ramach PPK, co ułatwi im przygotowanie  do  ustawowych wymogów i wyzwań w tym zakresie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 3 kwietnia 2020 r. e-mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Koszt udziału członków/członkiń Forów zostanie pokryty z Państwa bieżących składek za 2020 r.

Dla zainteresowanych osób spoza Forów Samorządowych obowiązuje cena promocyjna: 180 zł.

*Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

 


Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, podjętej w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w sytuacji występującego w kraju zagrożenia epidemicznego, spotkania forów zaplanowane przez FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie od 16 do 31 marca b.r. zostają przełożone na późniejszy termin.

Wszystkie osoby zgłoszone na te spotkania są informowane telefonicznie lub mailowo o szczegółach zmienionej organizacji konkretnego wydarzenia.
Pracownicy Biura Zarządu Fundacji w Warszawie oraz Ośrodków Regionalnych FRDL pozostają do Państwa dyspozycji w ramach komunikacji telefonicznej oraz e-mailowej.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 3 marca 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze oraz Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

Przedstawiciele kadry zarządzającej JST oraz osoby odpowiadające za Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Wspólnie z Zarządem Lubelskiego Forum Sekretarzy serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe

w ramach Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Prowadzenie: Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

Organizacja procesu wdrożenia PPK w jednostkach samorządu terytorialnego, Inter-Broker

termin w ustaleniu, Hotel ARCHE Lublin, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin

Korzyści: Zostaną przedstawione obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK, przedstawione najważniejsze kroki planowania związane z wdrażaniem PPK, a także omówione współdziałanie przy wdrażaniu PPK ze stroną związkową/przedstawicielami pracowników oraz pułapki czyhające na pracodawców wdrażających PPK.

Prowadząca: Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Celem doradztwa jest zapewniające nie tylko pełnego bezpieczeństwa prawnego, ale także osiągnięcie zamierzonych przez klientów celów biznesowych. Reprezentuje również klientów w sporach sądowych głównie z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

Katarzyna Gospodarowicz specjalizuje się w pracowniczych planach kapitałowych. Z sukcesem wdrażała PPK w I turze, która objęła największe przedsiębiorstwa. Z uwagi na znajomość zagadnień dotyczących pracowników samorządowych doradza obecnie również JST w zakresie przygotowania do wdrożenia PPK.

Ponadto, jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców, w tym również pracodawców samorządowych.

Po spotkaniu oraz w trakcie będą udzielane odpowiedzi i podstawowe konsultacje dla uczestników spotkania. Pytania do naszej ekspertki już można wysyłać na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. powstała w 2002 r. Siedziba główna kancelarii znajduje się we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 3. Nasz oddział w Warszawie znajduje się przy ul. Rzymowskiego 31. Zespół tworzy 40 wyspecjalizowanych prawników, w tym 23 radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i doradców restrukturyzacyjnych. Kancelaria jest członkiem międzynarodowej sieci SCHINDHELM zrzeszającej kancelarie specjalizujące się obsłudze podmiotów gospodarczych. Sieć SCHINDHELM to doświadczeni prawnicy z 12 krajów z biurami w 24 lokalizacjach. Kancelaria jest członkiem International Advisory Group („IAG”), sieci łączącej kancelarie prawne i podatkowe na całym świecie. IAG działa w 74 krajach, zatrudniając łącznie ponad 2300 prawników. Dzięki członkostwu w IAG ułatwiamy naszym klientom dostęp do nowych rynków oraz obsługę ich projektów na najwyższym stopniu profesjonalizmu w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i rejonie Pacyfiku. Więcej o IAG oraz lokalizacjach zrzeszonych kancelarii: https://iag.global/

Organizacja procesu wdrożenia PPK w jednostkach samorządu terytorialnego (11:00-11:30)

Jak przeprowadzić działania związane z wyborem instytucji do zarządzania PPK wspólnie z jednostkami organizacyjnymi z zachowaniem ograniczeń wynikających z ustawy. Ranking instytucji finansowych.

Maciej Demko, broker z ponad 10 - letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeń dla samorządów. Uczestniczył w kilkuset przetargach o zamówienie publiczne dla grup jednostek organizacyjnych. Pracował przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 pracowników – I tura oraz zatrudniających co najmniej 50 pracowników – II tura).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 16 marca 2020 r. e-mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

**Koszt udziału członków LFS zostanie pokryty z Państwa składek za I kwartał 2020 r. (180 zł).

**Koszt szkolenia dla członków/członkiń pozostałych Lubelskich Forów Samorządowych wynosi: 299 zł.

*** Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Lubelskiego Forum Sekretarzy wynosi: 449 zł.

* Przy zgłoszeniu do dnia 11.03.2020 r. obowiązuje cena promocyjna: 349 zł.

* RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

*Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

 

 Lublin, 3 stycznia 2020 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Przedstawiciele Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję inaugurującą utworzenie    

                               Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST                                

przy Regionalnym Ośrodku FRDL w Lublinie

termin w ustaleniu. w Lublinie 

RODO w praktyce JST - bilans wdrożenia oraz przygotowanie do kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych

 

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymogło dostosowanie w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymogło również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach.

W odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach, Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie zaprasza do utworzenia stałego Forum o nazwie:

Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Inspiracją do utworzenia Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST są potrzeby zgłaszane przez środowiska zawodowe, w tym Lubelskiego Forum Sekretarzy, a także działające od 2018 roku przy naszych regionalnych ośrodkach FRDL w Krakowie i Rzeszowie Fora IODO, które gromadzą obecnie ponad 100 osób pełniących funkcje Inspektorów ODO w jst i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach. Ponadto w Krajowych Kongresach Sekretarzy, którego organizatorem jest FRDL, co roku uczestniczą w najważniejszych panelach z danej tematyki eksperci i samorządowcy z Lubelszczyzny, współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem FRDL w Lublinie.  Sądzimy, że nowy rok jest dobrym momentem podjęcia takiej współpracy również z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych w JST z województwa lubelskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program konferencji oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 marca 2020 r.  (bądź wyczerpania miejsc)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł + 23% VAT.

Kolejne spotkanie zaplanowane na kwiecień 2020 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie już do członków Forum, podczas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierdzony Statut (projekt statutu w załączeniu).

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, proszony jest zapoznanie się z projektem Statutu oraz najpóźniej do dnia 29.02.2020 r. o wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Regionalnego Ośrodka FRDL w Lublinie pocztą na adres: ul. 1 Maja 13, 20-023 Lublin lub przekazanie podczas konferencji.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: Natalia Gmurkowska: n.gmurkowska@frdl.org.pl

Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosiła będzie: 300 zł netto+23% VAT na kwartał.

Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach członkowskich.

 

Z wyrazami szacunku,

                         Natalia Gmurkowska                                                                                      Anna Łyżwa

              Koordynator Forów Samorządowych                                                               Wiceprezes Zarządu FRDL

                  Województwa Lubelskiego                                              Dyrektor Regionalnych Ośrodków w Krakowie i Rzeszowie

 


                                                                                             Lublin, 9 grudnia 2019 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy

zapraszają na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 29 stycznia 2020 r. Planowane miejsce spotkania: Hotel Polonia (Grabanów 49D, 21-500 Biała Podlaska) https://hotelpoloniabp.pl/

Temat:

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INTERPELACJE I ZAPYTANIA – zadania organów i procedury rozpatrywania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ekspert prowadzący: Włodzimierz Zając – legislator i samorządowiec z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, koordynował legislacyjne prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, kultury i sportu. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych. Uczestniczył w projektach PO KL organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Dobre prawo, sprawne rządzenie oraz Akademia Liderów Samorządowych. Kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień, mnogość i aktualność przykładów oraz dostosowanie przekazu do uczestników szkoleń.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 22 stycznia 2020 r.

e-mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Serdecznie zapraszam w imieniu FRDL oraz Zarządu Lubelskiego Forum Sekretarzy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 24 października 2019 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

Zarządy Lubelskiego oraz Podkarpackiego Forów Sekretarzy

zapraszają na wyjazdową sesję szkoleniową, która odbędzie się 5-6 grudnia 2019 r. w Janowie Lubelskim w Rezydencji Sosnowej przy ul. Turystycznej 10a​ (http://rezydencjasosnowa.pl/)

Tematyka sesji:

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INTERPELACJE I ZAPYTANIA – zadania organów i procedury rozpatrywania w jednostkach samorządu terytorialnego

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JST

WARSZTAT EKSPLOROWANIA WYZWAŃ I MOTYWACJI (nt. wypalenia zawodowego)

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W JST – NOWOCZESNE WYZWANIA

W dniu 5 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019, który wzorem poprzednich lat jest organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za lata 2016-2018. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Otrzymano patronaty honorowe od Wojewody Województwa Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związku Gmin Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Patronaty medialne: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Tygodnik Zamojski.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz  KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kartę prosimy przesłać do dnia 22 listopada 2019r.

e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Serdecznie zapraszam w imieniu Lubelskiego oraz Podkarpackiego Forów Sekretarzy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 14 października 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Premium dla JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie zaprasza na spotkanie szkoleniowe,         

które odbędzie się 7 listopada 2019 r. w biurze FRDL RO w Lublinie w godz. 10:00-15:00

przy ul. 1 Maja 13/4 (http://www.frdl.lublin.pl/kontakt)

Temat spotkania:
NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (2019) oraz INNYCH AKTÓW PRAWNYCH – ANALIZA NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Szkolenie adresowane jest do urzędników administracji publicznej (urzędów gmin) zajmujących się tematyką odpadów komunalnych, pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi), a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Prezydent w dniu 7 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła w życie 06 września 2019 r. Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza nowo wprowadzonych regulacji oraz określenie wpływu znowelizowanej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Korzyści Szkolenia: Uczestnicy szkolenia wyposażenie zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. Każdy z uczestników otrzyma materiał stanowiący kompleksową analizę przeprowadzonej nowelizacji.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 399 zł.

Koszt udziału przy zgłoszeniu do 22 października b.r. wynosi: 349 zł.

Koszt szkolenia dla członków/członkiń Lubelskich Forów Samorządowych wynosi: 299 zł.

 
Kartę prosimy przesłać do dnia 30 października 2019r.
e- mailem na adres: szkolenia@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 11 września 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie oraz Zarząd LFS zapraszają na spotkanie,         

które odbędzie się 26 września 2019 r. 

Miejsce spotkania: Focus Hotel Premium LUBLIN - w okolicach Dworca PKS

(Podzamcze 1, 20-126 Lublin https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin ).

Tematy spotkania:
PRAWO PRACY W 2019 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN KODEKSU PRACY.
Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST  – wykład informacyjny połączony z dyskusją.
 
Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za III kwartał 2019r. (180 zł).
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Lubelskiego Forum Sekretarzy wynosi: 379 zł,
przy zgłoszeniu do 13 września b.r.: 265 zł. (Jubileuszowa promocja cenowa z okazji 30-lecia FRDL).
Kartę prosimy przesłać do dnia 20 września 2019r.
e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


Lublin, 7 maja 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wraz z Zarządem LFS zapraszają na spotkanie,            które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w hotelu RUSAŁKA, Okuninka k/Włodawy.

Tematyka sesji wyjazdowej:

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw.                        

Postępowanie w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym - spotkanie informacyjne. 
Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład informacyjny połączony z dyskusją.
Postępowanie wyjaśniające w administracji, z uwzględnieniem nowelizacji KPA, dotyczącej RODO – szkolenie.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 22 MAJA 2019r. e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


 

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wraz z Zarządem LFSW zapraszają na szkolenie:

RAPORT O STANIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I WOTUM ZAUFANIA DLA ORGANU WYKONAWCZEGO – ISTOTA PRAWNA, DOKUMENTY I PROCEDURY.

 

Termin i miejsce:  5 marca 2019 r. (wtorek) w Lublinie

Spotkanie odbędzie się w HOTELU ARCHE - ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin

http://hotele.arche.pl/Hotele/Realizacja/Arche-Hotel,12

 

Wykładowca:  Legislator. Zajmuje się legislacją o ponad 20 lat. Pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu i Rządowym Centrum Legislacji. Specjalizuje się w prawie samorządowym i legislacji samorządowej. Posiada dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z „Zasad techniki prawodawczej” na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje artykuły we „Wspólnocie” i prowadzi stronę www.bloglegislatora.pl Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


 

Lublin, 21 listopada 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowe organizowane

w ramach Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 

w dniach 6-7 grudnia 2018 r. (czwartek-piątek) w In Between hotelu w Jastkowie k/Lublina

 

Tematy spotkania:    

Zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym w kadencji 2018-2023 - uwarunkowania prawne i praktyczne

Funkcjonowanie JST po wejściu w życie nowych przepisów RODO – studium przypadków/debata.

Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład połączony z dyskusją.

 

W dniu 6 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018, którego inicjatorem ponownie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za rok 2017. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Rozpoczęto procedurę udzielenia patronatu honorowego przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Potwierdzone patronaty, w tym medialne: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, TVP3 Lublin, Radio Lublin, Wspólnota.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 27 listopada 2018r.

e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: (81) 532 84 65

 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
FRDL RO w Lublinie
 
 

Lublin, 05 kwietnia 2018 r.
Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w
Miejsce spotkania w godz. 9:30-14:00: Ratusz (Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2).
Przerwa kawowa: 11:00-11:30
Obiad w godz. 14:00-15:00: restauracja Browar Grodzki 15 (Stare Miasto)
Walne Zebranie Członków FSWL od 15:00 w sali szkoleniowej restauracja Browar Grodzki 15
 
 
Temat spotkania:
Nowe zadania organów JST
- wdrożenie zmian po nowelizacji ustrojowych ustaw samorządowych
Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w kodeksie wyborczym
i ustawach samorządowych w 2018 r.
 
 
9:30-9:45     przywitanie i słowo wstępne - Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin
9:45-11:00      pierwsza część spotkania „Nowe zadania organów JST - wdrożenie zmian po nowelizacji
ustrojowych ustaw samorządowych”, w której udział weźmie Cezary Widomski, zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
Proponowane zagadnienia do przedstawienia oraz dyskusji:
 
 • Jak nowe przepisy wpłyną na organizację pracy Biura Rady? – ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
 • Jakie nowe zadania nałożono na JST. Jak zmienią się uprawnienia radnych?
 • Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza i uchwała w zakresie budżetu obywatelskiego.
 • Analiza Statutu gminy i jego dostosowanie do nowych przepisów.
 • Raport Wójta o stanie gminy a absolutorium. Debata nad raportem - uprawnienia radnych i mieszkańców do zabierania głosu.Interpelacje i zapytania radnych - nowe obowiązki urzędu.
11:30-14:00    druga część spotkania „Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w
kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.”, w której udział weźmie przedstawiciel
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.
 
Proponowana tematyka dyskusji:
 • Zadania urzędnika wyborczego i zadania wójta jako organu gminy w nadchodzących wyborach samorządowych.
 • Obsługa urzędników wyborczych, co według sekretarza powinno zawierać porozumienie szefa KBW z wójtem. Obwodowe komisje wyborcze bez urzędników – plusy i minusy dla urzędu gminy.
 • Udostępnienie urzędnikowi wyborczemu i obwodowym komisjom wyborczym spisów wyborców a ochrona danych osobowych.
Dyskusję poprowadzą doświadczone sekretarze woj. lubelskiego posiadający wieloletnie
doświadczenie w danym zakresie, których rekomendował Daniel Drzazga, Dyrektor DKBW w Lublinie.
Po podsumowaniu ok. godz. 14:00 obiad w restauracji Browar Grodzki 15 (Stare Miasto)

 

Od 15:00 - …. - Walne Zebranie Członków FSWL w sali szkoleniowej Browaru Grodzkiego 15
 
Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy zaprasza członków Forum zgodnie z zapowiedzią w dniu 1 marca
2018r. (drugi termin) na Walne Zebranie Członków FSWL. Proponowany program:
 
 • sprawozdanie z działalności za lata 2016-2017
 • dyskusja oraz planowanie działań na lata 2018-2019
 • szczegółowe omówienie udziału reprezentacji sekretarzy i ekspertów z Lubelszczyzny w III Krajowym Kongresie Sekretarzy w Gdyni, który odbędzie się 14-15.05.2018 http://kongressekretarzy.pl/ oraz pytania organizacyjne i logistyczne dla wszystkich zainteresowanych
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • szczegółowe omówienie sekcji panelowych, w których udział biorą eksperci:
 • sekcja: Cyfryzacja w działalności urzędu samorządowego – Grzegorz Henicz/UM Lublin,
 • sekcja: Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO i ustawy o jawności życia publicznego - Andrzej Wojewódzki/Sekretarz UM Lublin,
 • sekcja: Dobre praktyki wdrażania budżetów partycypacyjnych – doświadczenia i rekomendacje – Piotr Choroś/UM Lublin,
 • sekcja: Wyzwania dla administracji lokalnej w kontekście wyborów samorządowych – MartaMaślankiewicz/Sekretarz Miasta Puławy (wstępne potwierdzenie udziału)
Prosimy o potwierdzenie udziału do 18.04.2018r. (włącznie)
mailowo: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl / szkolenia@frdl.lublin.pl
lub faxem pod numer 81 532 84 65 dołączając kartę zgłoszeniową.
 
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematyką spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 70!
 
Udział w spotkaniu dla członków Forum, osoby przez nie wydelegowanej,
a także wszystkich zainteresowanych sekretarzy województwa lubelskiego (w ramach promocji)
jest równy składce członkowskiej LFS i wynosi 180 zł + VAT.
 
Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Dyrektor FRDL RO w Lublinie
 
 
 

Lublin, 14 lutego 2018 r.

Zapraszamy na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

 

Standardy działań JST w świetle zmian w kodeksie wyborczym

i ustawach samorządowych w 2018 r. (szkolenie)

Nowe obowiązki w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego (warsztat)

 

Termin i miejsce: 1-2 marca 2018, Hotel Korona S.C., Zemborzyce Tereszyńskie 97A, 20-515 Lublin

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego!

 

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 25 lutego 2018 mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faksem na numer 81 532 84 65

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska - Dyrektor FRDL RO w Lublinie 

 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego

Temat spotkania:

JAK PRZYGOTOWAĆ SAMORZĄD na RODO
wg nowych przepisów, które będą obowiązywać od maja 2018 ‎r.

 

Termin i miejsce:  7-8 grudnia 2017 r., Janów Lubelski/Hotel Rezydencja Sosnowa
Godziny:                
7 grudnia: rejestracja od godz. 10:00, szkolenie od godz. 11:00 do 18:00
                               8 grudnia: szkolenie od godz. 9:00 do 15:00


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

Cele szkolenia:

 • Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zmian w ochronie danych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter