Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Fora

 

SZANOWNI PAŃSTWO!!! 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line organizowanych w ramach Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego!
Pełna oferta i szczegóły znajdują się w poszczególnych zakładkach z prawej strony.

Aktualnie organizowane są spotkania wspólnie z Forami FRDL Polski Południowej i Podkarpacia w ramach

Forum Sekretarzy //  Forum Skarbników  //  Forum Oświaty Samorządowej  //  Forum Pomocy Społecznej 

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: 

Natalia Gmurkowska - Koordynator Lubelskich Forów Samorządowych: n.gmurkowska@frdl.org.pl


Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, podjętej w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w sytuacji występującego w kraju zagrożenia epidemicznego, spotkania forów zaplanowane przez FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie od 16 marca b.r. zostają przełożone na późniejszy termin.

Wszystkie osoby zgłoszone na te spotkania są informowane telefonicznie lub mailowo o szczegółach zmienionej organizacji konkretnego wydarzenia.
Pracownicy Biura Zarządu Fundacji w Warszawie oraz Ośrodków Regionalnych FRDL pozostają do Państwa dyspozycji w ramach komunikacji telefonicznej oraz e-mailowej.

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

 


Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Przedstawiciele Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Serdecznie zapraszamy 30 marca 2020 r. na Konferencję inaugurującą utworzenie

Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST przy RO FRDL w Lublinie

RODO w praktyce JST

- bilans wdrożenia oraz przygotowanie do kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych

Szczegółowy program, zgłoszenie oraz inne dokumenty na stronie: http://www.frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

 


KRAJOWA RADA FORÓW SEKRETARZY Jednostek Samorządu Terytorialnego działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

W dniu 27 lutego b.r. w Warszawie została powołana Krajowa Rada Forów Sekretarzy, która w szczególności ma na celu:
- reprezentację środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
- zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
- koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
- organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
- podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

FRDL Lublin gratuluję sekretarzom-reprezentantom Forów Sekretarzy JST działających przy ośrodkach regionalnych Fundacji, którzy weszli do Rady:
Przewodniczącemu KRFS - Grzegorz Frugalski (Sekretarz Miasta Sosnowiec/woj.śląskie)
Wiceprzewodniczący KRFS - Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasta Lublin/woj.lubelskie)
Wiceprzewodnicząca KRFS - Magdalena Majkowska (Sekretarz Miasta Wieluń/woj.lódzkie)

krfs1 krfs2

 

WSPOLNE

 


Szanowni Państwo!


Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego!
Z przyjemnością przekazujemy wideo zaproszenie na III Krajowy Kongres Sekretarzy 2018, który jest organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, a gospodarzami będą ośrodek FRDL w Gdańsku oraz sekretarzy z Pomorza.
Kongres odbędzie się 15-16 maja 2018 r. w Gdyni.

Ruszyły intensywne prace nad Programem Kongresu, pierwsze z propozycji były zbierane przez Andrzeja Banacha, Dyrektora ośrodka FRDL w Gdańsku podczas Ogólnopolskiego spotkania zarządów Forów Sekretarzy w Lublinie, które odbyło się 26 września b.r. w Trybunale Koronnym.

Poniżej tematy, które pojawiły się w trakcie spotkania i zostały wysłane do poszczególnych zarządów FS w całej Polsce:
partnerstwo publiczno prywatne, cyfryzacja, partycypacja społeczna, RODO, miejsce sekretarza w strukturze JST – zmiany strategiczne, CUW, współpraca pomiędzy JST, jednolitość nadzoru nad stanowionym prawem przez JST, wzmocnienie kompetencji kluczowych pracowników, centralna platforma do obsługi przetargów, inne.

Planujemy, że w Kongresie udział wezmą także przedstawiciele ukraińskich samorządów, z którymi współpracują polskie samorządy.

 

 


WIZYTA POLSKICH SAMORZĄDOWCÓW NA UKRAINIE

RN_Ukrainy

W dniach 4-8 października br. w ramach współpracy FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego FRDL z Chernihowskim Centrum Podwyższenia Kwalifikacji odbyła się wizyta studyjna polskiej delegacji, składającej się z wójtów, burmistrzów oraz sekretarzy z województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Podczas wizyty w ukraińskim parlamencie polscy samorządowcy mogli poznać zasady funkcjonowania i pracy Rady Najwyższej oraz etapy procesu prawotwórczego. Ponadto, zwiedzili Majdan Niezależności, Kijowsko- Pieczerską  Ławrę,  Sobów Św. Sofii oraz inne zabytki Kijowa.

W drugim dniu wizyty reprezentacja uczestniczyła we wspólnie organizowanej sesji szkoleniowo-konsultacyjnej, z 30 reprezentantami nowopowstałych gromad. Tematem prelekcji i dyskusji była możliwość współpracy Regionu Czernihowskiego z samorządami, z obszaru Podkarpacia i Lubelszczyzny. Polska delegacja podzieliła się swoimi doświadczeniami z zakresu budowy nowoczesnej samorządności i społeczeństwa obywatelskiego w kontekście starań Ukrainy o akcesję do Unii Europejskiej. Wskazała również korzyści w postaci wymiany wiedzy i doświadczeń, jakie płyną z możliwości zrzeszania się we „wspólnoty praktyków”, jakimi są samorządowe fora branżowe. Wydarzenie to było też doskonałą okazją do integracji środowiska samorządowego. Ponadto omówione zostały możliwości pozyskania dofinansowania na realizację wspólnych polsko- ukraińskich projektów partnerskich.

Wizytę zakończyły deklaracje o wzajemnej współpracy oraz partnerstwie. Kolejna wizyta zaplanowana została na pierwszą połowę 2018r. Do tego czasu samorządowcy z woj. lubelskiego i podkarpackiego zaproszą kilkunastu przedstawicieli ukraińskich gromad w celu przekazania dobrych praktyk, które mogą zostać implementowane w celu rozwoju samorządności na Ukrainie.

Wizyta spotkała się z dużym zainteresowaniem ukraińskich mediów. Zapraszamy na stronę Ośrodka FRDL w Rzeszowie: http://www.frdl.rzeszow.pl/aktualnosc/1017-wyjazdowa-sesja-szkoleniowa-samorz%C4%85d%C3%B3w-%E2%80%93-kij%C3%B3w,-chernihow-4-8-10-2017r.html 

 


OGÓLNOPOLSKI ZJAZD ZARZĄDÓW FORÓW SEKRETARZY W LUBLINIE

KKS1

W Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd Zarządów Forów Sekretarzy działających przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 delegatów z wszystkich województw. Dyskutowali oni o potrzebie sieciowej współpracy sekretarzy miast, gmin i powiatów zrzeszonych w regionalnych forach.

kks2

Inspirujące przemówienie związane z sieciową pracą sekretarzy miast przedstawił gość z USA Llyod Halverson reprezentujący Stowarzyszenie Zarządów Miast Stanu Washington oraz David Cline- zastępca Prezesa The Washington City. 

kks3

W spotkaniu uczestniczył Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu FRDL, Irena Peszko - Wiceprezes Zarządu FRDL oraz dyrektorzy regionalnych ośrodków z wszystkich województw.

 

 


NASZA MISJA:

Wiele lat doświadczenia utwierdziło nas w przekonaniu, że zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej i pojawiające się przed nią nowe wyzwania wymagają ciągłej profesjonalizacji oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych dlatego też FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie wspiera funkcjonowanie już istniejących oraz inspiruje do powstania nowych forów branżowych.

Celem cyklicznie organizowanych spotkań jest pogłębianie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z regionu lubelskiego.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter