Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Doradztwo

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych - oferta

 
Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana i przetestowana przez dr Cezarego Trutkowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczonego badacza polskiej samorządności.
 
badanie problemy ocena działania 
 

O badaniu:

• narzędzie sprawdzone w praktyce - w ostatnich dwóch latach badania zrealizowano w ponad 30 gminach i miastach w całej Polsce
• ankieta każdorazowo jest dopasowywana do lokalnej specyfiki gminy
• typowa reprezentatywna próba wynosi 350-400 osób lub gospodarstw domowych, a maksymalny poziom błędu wynosi 5 punktów procentowych
• gotowy zestaw analiz (ponad 300 zestawień danych w różnych przekrojach)
• atrakcyjna wizualnie i zrozumiała prezentacja wyników (wykresy, zestawienia tabelaryczne, infografiki)
• opieka merytoryczna ekspertów Fundacji na każdym etapie badania

 

Ankieta opracowana na potrzeby badania umożliwia szczegółowe poznanie ocen i opinii mieszkańców, zebranych w trzy bloki tematyczne:

• działania władz samorządowych
• jakość oferowanych usług publicznych
• potrzeby mieszkańców i stopień ich zaspokojenia

Pogłębiona analiza wyników pozwala na obiektywną i rzetelną diagnozę społeczną, w szczególności na:

• zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd
• określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców
• uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności
Wyniki badań warunków życia i jakości usług publicznych można praktycznie wykorzystać w wielu obszarach działania władz samorządowych:
• przy opracowaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy
• do poprawy komunikacji z mieszkańcami gminy
• do stworzenia planu działań, które powinny przynieść odczuwalną poprawę oceny warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców

preferencje

 

Ponawiając badania co kilka lat samorząd zyskuje cenne narzędzie do monitorowania poziomu jakości usług publicznych i określania obszarów wymagających zmian i udoskonaleń.

Cena: indywidualnie ustalana po zapoznaniu się z oczekiwaniami Zamawiającego

 

 

 


 

Poradnik: Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym 

Publikacja została wydana w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu dla lepszego dostarczania usług publicznych” współfinansowanego ze Środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na podstawie umowy między Związkiem Miast Polskich a UKIE nr 140/207.

Poradnik do pobrania tutaj

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter